results showcase

SHAANXI JINSHENG FUYUAN INDUSTRIAL CO., LTD.
— 业绩展示 —

利君小区一二号高层住宅楼

利君小区一二号高层住宅楼(图1)

利君小区一二号高层住宅楼
 
详细说明:
总包单位:陕二建     
工程地点:利君制药厂 
工程结构:全墙结构
建筑面积:34948m2     
楼层:26/1层      
获奖情况:省级文明工地

Tel
Mail
Map
Share
Contact